Vägen till närmare kunddialog med SMS

Idag när behovet av en nära och personlig kunddialog ökar måste du ta till nya digitala verktyg. I guiden Vägen till närmare kunddialog med SMS får du tips och råd på hur du kan stärka kundrelationer med SMS som verktyg.

Du får bland annat läsa om:
  • Fördelar med SMS som kommunikationskanal
  • Hur du konverterar konsumenter till kunder
  • Hur du bygger lojalitet och skapar merförsäljning
  • Tips på hur du bäst lyckas med SMS i din kundinteraktion