Guide till incidenthantering

När något oförutsett inträffar är det viktigt att kunna snabbt aktivera olika resurser för att hantera den uppkomna situationen. Det är därför avgörande att kunna skicka, hantera och ta emot information till rätt personer i rätt tid.  

I guiden får du bland annat läsa om:
  • När incidenthantering behövs
  • Varför incidenthantering behövs
  • Hur du kan förbättra ditt företags kommunikationsprocess vid incidenter med SMS